Ανταγωνιστικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα σχετικά με την ιατρική εκπαίδευση υπό την αιγίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης:

 

 

mEducator – Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical Education

IntraMedNet: A Mediterranean Research and Higher Education Intranet in Medical and Biological Sciences