Σεμιναριακή αίθουσα Γραφείου Εκπαίδευσης στο Τμήμα Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.