Σύνθεση του Γραφείου Εκπαίδευσης

 

 1. Πλουμής Πασαδάκης, Καθηγητής
  Κοσμήτορας, Πρόεδρος του Γραφείου Εκπαίδευσης (Μάρτιος 2016 - σήμερα)
  Email: ploumis@med.duth.gr

 2. Ελένη Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Συντονίστρια (Μάρτιος 2016 - σήμερα)
  Email: kaldoudi@med.duth.gr

 3. Γεώργιος Κολλιός, Καθηγητής
  Αντιπρόεδρος Τμήματος Ιατρικής, Μέλος (Σεπτέμβριος 2016 - σήμερα)
  Εmail: gkolios@med.duth.gr
 4. Αθανάσιος Βερβερίδης, Επίκουρος Καθηγητής
  Μέλος (Μάρτιος 2016 - σήμερα)
  Email: aververi@med.duth.gr

 5. Αλίκη Φίσκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Μέλος (Μάρτιος 2016 - σήμερα)
  Email: afiska@med.duth.gr
 6. Ευστράτιος Γεωργακαράκος, Επίκουρος Καθηγητής
  Μέλος (Σεπτέμβριος 2016 - σήμερα)
  Email: egeorgak@med.duth.gr

 

Προηγούμενα Μέλη

Ελπιδοφόρος Μανταδάκης, Αν. Καθ.
Μάρτιος 2016 - Αύγουστος 2016